Ценовник услуга у Поликлиници др Александар

 

ОПШТА ПРАКСА
 • Преглед лекара опште праксе – 3.500 РСД
 • Контролни преглед лекара опште праксе – 2.500 РСД
КАРДИОЛОГИЈА
 • Кардиолошки преглед са ЕКГ-ом – 4.000 РСД
 • Контролни кардиолошки преглед са ЕКГ-ом у периоду од 30 дана – 3.000 РСД
 • Преглед професора кардиолога – 6.000 РСД
 • Контролни преглед професора кардиолога – 4.000 РСД
 • Преглед доцента / субспецијалисте – кардиолога – 4.500 РСД
 • Контролни преглед доцента / субспецијалисте – кардиолога – 3.000 РСД
 • Ултразвук срца са колор доплером – 5.000 РСД
 • Тест физичким оптерећењем – 5.000 РСД
 • Стрес ЕХО кардиографски тест – 8.000 РСД
 • Холтер ЕКГ 24ч – 4.000 РСД
 • Холтер ЕКГ 48ч – 5.000 РСД
 • Холтер ЕКГ 72ч (три дана) – 6.000 РСД
 • Телеметријско праћење ЕКГ-а – 6.000 РСД
 • Амбулаторно мерење крвног притиска (Холтер ТА 24 х) – 4.000 РСД
 • Амбулаторно мерење крвног притиска (Холтер ТА 48 х) – 5.000 РСД
 • Колор доплер каротида – 5.000 РСД
 • Колор доплер артерија и вена доњих или горњих екстремитета – 5.500 РСД
 • Колор доплер вена горњих или доњих екстремитета – 4.000 РСД
 • Колор доплер артерија горњих или доњих екстремитета – 4.000 РСД
 • Ултразвук реналних артерија и над бубрега (са колор доплером) – 6.000 РСД
 • Колор доплер абдоминалне аорте – 6.000 РДС
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА
 • Преглед специјалисте – гастроентеролога – 5.000 РСД
 • Контролни преглед гастроентеролога – 3.000 РСД
 • Ректални туше – 2.500 РСД
 • Хеликобактер тест – 3.000 РСД
 • Колор допплер вене порте – 5.000 РДС
 • Ултразвук уринарног тракта – 5.000 РСД
 • Ултразвук абдомена – 5.000 РСД
ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
 • Преглед ендокринолога – 4.500 РСД
 • Контролни преглед ендокринолога – 3.000 РСД
 • Ултразвук штитне жлезде – 4.500 РСД
 • Ултразвук периферних лимфних жлезди – 4.000 РСД
 • Ултразвук линфних жлезди и мишића врата – 4.000 РСД
 • Ултразвук паротидних и субмандибуларних жлезди – 4.000 РСД
ХЕМАТОЛОГИЈА
 • Преглед специјалисте хематолога – 5.000 РСД
 • Контролни преглед специјалисте хематолога – 3.000 РСД
 • Преглед субспецијалисте хематолога/трансфузиолога – 6.000 РСД
  (лечење, дијагноза Тромбофилије, МУЛТИПЛАТЕ, ИНР, АПТТ)
 • Контролни преглед субспецијалисте хематолога/трансфузиолога – 4.000 РСД
НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА И НЕУРОЛОГИЈА
 • Преглед проф. неуролога – 5.000 РСД
 • Контролни преглед проф. неуролога у року од 30 дана – 3.000 РСД
 • Контролни преглед проф. неуролога након 30 дана – 4.000 РСД
НЕФРОЛОГИЈА
 • Преглед нефролога – 4.500 РСД
 • Контролни преглед нефролога у року од 30 дана – 3.500 РСД
ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ
 • Давање инфузије – 3.500 РСД
 • Давање ињекције мускуларно – 1.000 РСД
 • Давање ињекције венозно – 1.000 РСД
 • Терапија кисеоником – 1.000 РСД
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ У КУЋНИМ УСЛОВИМА
 • ЕКГ без тумачења (у кућним условима) – 2.000 РСД
 • Специјалистички преглед (у кућним условима) – 7.000 РСД
 • Кардиолошки преглед са ЕКГ-ом (у кућним условима) – 7.000 РСД
 • Кућна посета сестре са давањем терапије – 3.000 РСД
 • Кућна посета специјалисте једном месечно
  (мерање крвног притиска, ЕКГ, савет, едукација пацијента и чланова породице) – 5.000 РСД
 • Холтер ЕКГ 24х (постављање у куцним условима) – 5.000 РСД
 • Давање инфузије – 5.000 РСД
ЦЕНОВНИК СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА
 • Стоматолошки преглед – 1.000 РСД
 • Прва помоћ – дренажа – 1.000 РСД
 • Ултразвучно скиање зубног каменца и полирање зуба – 3.000 РСД
 • Једноповршинска пломба – 2.000 РСД
 • Двоповршинска пломба – 2.500 РСД
 • Троповршинска пломба – 3.000 РСД
 • Дечија пломба – 2.000 РСД
 • Вађење млечног зуба – 1.500 РСД
 • Вађење зуба – 2.500 РСД
 • Хируршко вађење импактираног зуба – 12.000 РСД
 • Компликовано вађење – 5.000 РСД
 • Парцијална протеза – 24.000 РСД
 • Тотална протеза – 25.000 РСД
 • Скелетирана протеза – 40.000 РСД
 • Биодентапласт протеза – 45.000 РСД
 • Металокерамичка круница – 11.000 РСД
 • Цирконијумска круница – 20.000 РСД
 • Ливена надоградња – 5.000 РСД
 • Парапулпарни кочић – 2.000 РСД
 • Пулпарни кочић – 1.500 РСД
 • Токсавит – почетак лечења – 2.000 РСД
 • Меко пуњење /канал – 1.000 РСД
 • Дефинитивно пуњење /канал – 1.000 РСД
 • Надоградња зуба са употребом целулоидне крунице – 4.000 РСД
 • Уклањање гингивалних конкремената по квадрату – 3.000 РСД
 • Индиректно подлагање тоталних протеза – 6.000 РСД
 • Репаратура металокерамичких круница – 4.000 РСД
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
 • Контрола ПЕЈСМЕЈКЕРА – 7.000 РСД
 • Консултација интервентног кардиолога – 5.000 РСД
 • Кардиолошки пакет (преглед,ЕХО срца са доплером, ЕКГ, терапија, савет – 7.000 РСД (у оквиру акције месеца)
 • Гастроентеролошки пакет (преглед, ЕХО абдомена, терапија, савет) – 7.000 РСД (у оквиру акције месеца)
 • Ендокринолошки пакет (преглед, ЕХО штитне жлезде, терапија, савет) 7.000 РСД (у оквиру акције месеца)
 • Услуге узимања крви – 300 РСД 

Стоматолошки комплет 1:
– стоматолошки преглед
– уклањање зубног каменца
– полирање зуба
– пломбирање једног зуба композитима нано технологијом – 4.500 РСД


Стоматолошки комплет 2:

– стоматолошки преглед
– израда металокерамичке крунице /ком – 10.000 РСД


Стоматолошки комплет 3:

– стоматолошки преглед
– израда акрилне протезе тоталне/парцијална – 18.000 РСД

 

* Ценовник је важећи од 1. јануара 2024. године

** Цене лабараторијских анализа усклађене су са важећим ценовником MEDISLAB-a.