ОПШТА ПРАКСА
 • Преглед лекара опште праксе 1.800 РСД
 • Контролни преглед лекара опште праксе 1.300 РСД
КАРДИОЛОГИЈА
 • Кардиолошки преглед са ЕКГ-ом 2.500 РСД
 • Контролни кардиолошки преглед са ЕКГ-ом у периоду до 7 дана 1.500 РСД
 • Преглед професора кардиолога 4.000 РСД
 • Контролни преглед професора кардиолога 2.500 РСД
 • Преглед доцента /субспецијалисте- кардиолога 3.000 РСД
 • Контролни преглед доцента /субспецијалисте- кардиолога 2.000 РСД
 • Ултразвук срца са колор доплером 3.000 РСД
 • Тест физичким оптерећењем 3.500 РСД
 • Стрес ЕХО кардиографски тест 6.000 РСД
 • Холтер ЕКГ 24х 3.000 РСД
 • Холтер ЕКГ 48х (два дана) 4.000 РСД
 • Холтер ЕКГ 72х (три дана) 5.000 РСД
 • Телеметријско працење ЕКГ-а 4.800 РСД
 • Амбулаторно мерење крвног притиска (Холтер ТА 24 х) 3.000 РСД
 • Амбулаторно мерење крвног притиска (Холтер ТА 48 х) 4.000 РСД
 • Колор доплер каротида 3.500 РСД
 • Колор доплер артерија и вена доњих или горњих екстремитета 4.000 РСД
 • Колор доплер вена горњих или доњих екстремитета 2.600 РСД
 • Колор доплер артерија горњих или доњих екстремитета 2.600 РСД
 • Ултразвук реналних артерија и над бубрега (са колор доплером) 4.200 РСД
 • Колор доплер абдоминалне аорте 4.200 РДС
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА
 • Преглед специјалисте -гастроентеролога 2.500 РСД
 • Контролни преглед гастроентеролога 1.500 РСД
 • Ректални туше 900 РСД
 • Хелицобацтер тест 2.000 РСД
 • Колор допплер вене порте 4.000 РДС
 • Ултразвук уринарног тракта 2.600 РСД
 • Ултразвук абдомена 2.600 РСД
ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
 • Преглед ендокринолога 2.500 РСД
 • Контролни преглед ендокринолога 1.500 РСД
 • Ултразвук штитне жлезде 2.600 РСД
 • Ултразвук периферних лимфних жлезди 2.600 РСД
 • Ултразвук линфних жлезди и мишића врата 2.600 РСД
 • Ултразвук паротидних и субмандибуларних жлезди 2.600 РСД
 • ОГТТ са инсулином 4.000 РСД
ХЕМАТОЛОГИЈА
 • Преглед специјалисте 2.500 РСД
 • Контролни преглед специјалисте 1.500 РСД
 • Преглед субспецијалисте хематолога/трансфузиолога 3.500 РСД
  (лечење, дијагноза Тромбофилије, МУЛТИПЛАТЕ, ИНР, АПТТ)
 • Контролни преглед субспецијалисте хематолога/трансфузиолога 2.500 РСД
ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ
 • Давање инфузије 1.000 РСД
 • Давање ињекције мускуларно 500 РСД
 • Давање ињекције венозно 500 РСД
 • Терапија кисеоником 500 РСД
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ У КУЋНИМ УСЛОВИМА
 • ЕКГ без тумаћења (у куцним условима) 1.000 РСД
 • Специјалистички преглед (у куцним условима) 4.000 РСД
 • Кардиолошки преглед са ЕКГ-ом(у куцним условима) 4.000 РСД
 • Кућна посета сестре са давањем терапије 1.200 РСД
 • Кућна посета специјалисте једном месечно
  (мерање крвног притиска, ЕКГ, савет,едукација пацијента и чланова породице) 3.500 РСД
 • Холтер ЕКГ 24х (постављање у куцним условима) 4.000 РСД
 • Давање инфузије 1.600 РСД
ЦЕНОВНИК СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА
 • Стоматолошки преглед 500 РСД
 • Прва помоћ-дренажа 500 РСД
 • Ултразвучно скиање зубног каменца И полирање зуба 1.500 РСД
 • Једноповршинска пломба 1.000 РСД
 • Двоповршинска пломба 1.500 РСД
 • Троповршинска пломба 2.000 РСД
 • Дечија пломба 500 РСД
 • Вађење млечног зуба 500 РСД
 • Вађење зуба 1.500 РСД
 • Хируршко вађење импактираног зуба 10.000 РСД
 • Компликовано вађење 2.000 РСД
 • Парцијална протеза 16.000 РСД
 • Тотална протеза 17.000 РСД
 • Скелетирана протеза 36.000 РСД
 • Биодентапласт протеза 40.000 РСД
 • Металокерамичка круница 8.500 РСД
 • Цирконијумска круница 15.000 РСД
 • Ливена надоградња 3.000 РСД
 • Парапулпарни кочић 1.000 РСД
 • Пулпарни кочић 1.500 РСД
 • Токсавит-почетак лечења 1.500 РСД
 • Меко пуњење 300 РСД/канал
 • Дефинитивно пуњење 300 РСД/канал
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
 • Контрола ПАЦЕМАКЕРА 5.500 РСД
 • Консултација интервентног кардиолога 3.000 РСД
 • Кардиолошки пакет (преглед,ЕХО срца са допплером ,ЕКГ, 4.200 РСД
  терапија, савет)
 • Гастроентеролошки пакет (преглед, ЕХО абдомена,терпија,савет) 4.200 РСД
 • Ендокринолошки пакет (преглед,ЕХО штитне жлезде,терапија,савет) 4.200 РСД
 • Услуге узимања крви 100 РСД
 • Стоматолошки комплет 1:
  – стоматолошки преглед
  – уклањање зубног каменца
  – полирање зуба
  – пломбирање једног зуба композитима нано технологијом 1.800 РСД
 • Стоматолошки комплет 2:
  – стоматолошки преглед
  – израда металокерамичке крунице /ком 5.000 РСД
 • Стоматолошки комплет 3:
  – стоматолошки преглед
  – израда акрилне протезе тоталне/парцијална 11.000 РСД