Иако влада мишљење да је боље имати низак, него висок крвни притисак, важно је контролисати и низак притисак и на време препознати његове симптоме.

Низак крвни притисак – Хипотензија се може дефинисати као стање када је крвни притисак испод нормалних вредности.

Границе нормалних вредности су утврдили одговарајући форуми лекара на основу клиничко-еподемиолошких испитивања: систолни крвни притисак (горњи) ако је мањи или једнак 109 ммХг и / или ако је дијастолни крвни притисак (доњи) мањи или једнак 59ммХг.

Прави критеријум за присуство хипотензије је појава симптома и тегоба код пацијента када снижен крвни притисак не може да обезбеди адекватну прокрвљеност периферних органа и ткива. Како се тегобе могу јавити при различитим вредностима сниженог крвног притиска, обично се користи термин “хипотензивно стање” које најбоље објашњава симптоме који се јављају од стране мозга, срца и других система и органа када нема довољно дотока крви.

Исхрана самог срчаног мишића зависи од дијастолног крвног притиска, те уколико је он низак и ако постоји и сужење крвних судова срца, то хипотензивно стање може довести до озбиљних здравствених тегоба и погоршања здравственог стања.

Код старијих особа хипотензија представља фактор ризика за кардио-васкуларни и церебро-васкуларни морбидитет и морталитет.

Постоји и подела хипотензивних стања који се могу поделити на две велике групе у односу на време трајања хипотензије:

  • Пролонгирана (хронична)
  • Епозодична (акутна и повремена)

Од хроничних хипотензија најчешће је есенцијална (идиопатска) када особа нема већих тегоба ако нема варирања крвног притиска. У напору тим особама скаче крвни притисак те обично немају тегоба, осим код наглих покрета и устајања.

Некада су снажне емоције (страх, жалост, јак бол) довољне да изазову нагли пад притиска и успорење срчаног рада те последични губитак свести који може трајати и по неколико минута.

Ортостатска хипотензија представља нагли пад систолног притиска за 20 ммХг или више приликом устајања из лежећег положаја, настаје због отказивања или преспорог деловања фактора који регулише рефлексно крвни притисак. Пацијенти који имају такав проблем временом се истренирају и знају на који начин треба да устају из лежеће позиције у стојећи без симптома.

Пострадијална хипотензија је стање које се често среће и код здравих особа да после оброка долази до пада крвног притиска у току 75 минута од оброка. Некада су ти падови и већи те могу довести до вртоглавице, губитка свести и падова.