ОПШТА ПРАКСА | ПОЛИКЛИНИКА ДР АЛЕКСАНДАР

КАРДИОЛОГИЈА | ПОЛИКЛИНИКА ДР АЛЕКСАНДАР

ЕНДОКРИНОЛОГИЈА | ПОЛИКЛИНИКА ДР АЛЕКСАНДАР

СТОМАТОЛОГИЈА | ПОЛИКЛИНИКА ДР АЛЕКСАНДАР

ГАСТРОНТЕРОЛОГИЈА | ПОЛИКЛИНИКА ДР АЛЕКСАНДАР